Učenje kineskog jezika

Tečaj kineskog jezika u Jezičnom centru SPES

Na učenje stranih jezika potiče nas ne samo ljubav prema nekom jeziku, zanimanje za kulturu ili književnost te zemlje ili želja za komunikacijom s njezinim stanovnicima na putovanjima već i potreba koju nam nameće posao i karijera. Tako je i Vas nešto od toga potaklo da posjetite naše stranice.

Naša škola stranih jezika (Jezični centar SPES) nudi mogućnost učenja nekog između 40 stranih jezika uz osobni odabir, učiti individualno ili u grupi.

S obzirom da se upravo poslovni ljudi često nalaze u prilikama gdje moraju upotrijebiti svoje znanje određenog stranog jezika njima upravo odgovara individualna nastava, a oni polaznici koji vole timski rad, odlučuju se za grupne tečajeve stranih jezika. Kod individualne nastave termine, dinamiku i intenzitet rada dogovarate sa predavačem dok je kod grupnih tečajeva to već unaprijed određeno. Osim toga, kod individualne nastave možete birati hoćete li na sat poduke doći na neku od adresa gdje SPES organizira nastavu, ili predavač stiže izravno k Vama kući, odnosno Vi možete otići predavaču, a možete i odlučiti želite li angažirati studenta ili profesora.

Standardni grupni tečajevi stranih jezika mogu ići dinamikom 2x2, 1x2 ili po dogovoru s grupom, u jutarnjim, poslijepodnevnim i večernjim satima, ovisno o tome kako većini odgovara. Grupe imaju od 7 do 15 polaznika a broj sati je od 50-70 školskih sati, ovisno o tome koliko ima polaznika u grupi. Tečajevi stranih jezika uključuju savladavanje svih komponenti stranih jezika na određenom stupnju: slušanje, čitanje, usmeno i pismeno izražavanje uz usvajanje gramatike i vokabulara te vježbe konverzacije.

Učenje kineskog jezika je ostvarivo u našem jezičnom centru pa nas za sve konkretnije informacije slobodno kontaktirajte.

Jezični centar SPES je škola stranih jezika koja nudi mogućnost učenja više od  40 stranih jezika!