RASPORED NASTAVE SREDIŠĆE

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SPES ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017./2018.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2017./2018.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
         
         
         
         
         
         
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.4      
18.40 - 20.05 NJEMAČKI B2.1 NJEMAČKI A2.1 TALIJANSKI A1.1  
 20.10 - 21.50 ENGLESKI  B2.1     ŠPANJ A1.1 đaci  

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35   ENGLESKI B1.1    
18.40 - 20.10   NJEMAČKI A1.1    ĐAČKI NJEMAČKI
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.1 NJEMAČKI B1.1
  ŠPANJOLSKI A1.2

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.4 ENGLESKI ĐACI    
18.40 - 20.10       FRANCUSKI A2.1
20.15 - 21.50 ENGLESKI B2.1       

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35     ENGLESKI B1.1  
18.40 - 20.10 NJEMAČKI A1.1 NJEMAČKI A2.1 ĐAČKI NJEMAČKI NJEMAČKI B2.1
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.1 NJEMAČKI B1.1   ŠPANJ. A1.2

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55 ĐAČKI NJEMAČKI       
17.00 - 18.35  IND. nastava      
18.40 - 20.10 ĐAČKI NJEMAČKI FRANC 1.2 ĐACI ĐAČKI ENG.  
20.15 - 21.50 ŠPANJ. IND      

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.30 - 10.00 ENGLESKI đaci       
10.05 - 11.35  ENGLESKI đaci       
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10        
20.15 - 21.50