RASPORED NASTAVE SREDIŠĆE

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SPES ZA LJETNI SEMESTAR 2018./2019.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2018./2019.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
         
         
         
         
         
         
17.00 - 18.35       ENGLESKI A2.2 
18.40 - 20.10 NJEMAČKI B1.1 Individualna TALIJANSKI A1.2 ENGLESKI C1.2 
 20.15 - 21.50 ŠAPNJOLSKI ĐACI    ENGLESKI A1.1 ENGLESKI B2.2 

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 FRANC. A1.2  ENGLESKI B1.3     
18.40 - 20.10   ENGLESKI B1.2  NJEMAČKI A1.2   
20.15 - 21.50        

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        ENGLESKI A2.2
18.40 - 20.10 NJEMAČKI B1.1  Individualna TALIJANSKI A1.2  ENGLESKI C1.2
20.15 - 21.50 ŠPANJOLSKI ĐACI   ENGLESKI A1.1  ENGLESKI B2.2 

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 FRANC. A1.2  ENGLESKI B1.3    
18.40 - 20.10   ENGLESKI B1.2 NJEMAČKI A1.2  
20.15 - 21.50        

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10   FRANC A2.1 ĐACI ENGLESKI ĐACI  
20.15 - 21.50 ŠPANJ. IND   ENGLESKI A1.1   

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.30 - 10.00        
9.40 - 11.15  ENGLESKI B2.2 1./2. SREDNJE      
11.20 - 12.55 ENGLESKI ĐACI       
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10        
20.15 - 21.50