RASPORED NASTAVE SVETA NEDELJA

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA LJETNI SEMESTAR 2018./2019.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2018./2019.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2    
         
         
         
         
         
 18.15 - 19.45 ENG A2.1 ĐACI 3./4. RAZRED       
18.30 - 19.45   NJEM A1.3 ĐACI 4./5. RAZRED     
19.50 - 21.20 ENG B2.1 ĐACI 8.RAZ/1. SREDNJE      
         

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2    
         
         
         
         
         
         
         
         
20.00 - 21.30 ENG B2.1 ODRASLI  NJEM A2.1 ODRASLI    

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2    
         
         
         
         
16.30 - 18.00  ENG B1.1 ODRASLI      
17.00 - 18.30        
18.15 - 19.45 ENG A2.3 5./6. RAZRED ĐACI NJEM A2.1 7.RAZRED ĐACI     
19.45 - 21.00   TAL A2.1 7.,8. RAZ/1. SREDNJE    
         

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2    
         
         
         
17.00 - 18.30    TAL A2.2 7.R ĐACI     
17.00 - 18.30   TAL A2.2 SREDNJA     
18.45 - 19.45 ENG B2.1 odrasli       
19.50 - 21.20

ENG B1.1.2/B1.2
8. raz đaci

     
         
         

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2    
8.00 - 9.30 IND. nastava       
9.40 - 10.25 IND. nastava      
         
         
         
         
18.15 - 19.45 ENG A1.1 1./3. razred      
19.30 - 20.45   ENG B1.1 7. raz đaci     
         

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2    
         
9.00 - 10.30 ENG B2.2 2. srednje      
10.40 - 12.10 ENG C1.1 4. srednje