RASPORED NASTAVE SVETA NEDELJA

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017./2018.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2017./2018.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
engleski njemački talijanski  
         
         
         
         
         
         
18.15 - 19.45 A1.3 (2./3. razred)      
19.50 - 21.20 B1.1 (7./8. razred)      
         

 

TERMIN UTORAK
engleski njemački talijanski  
         
         
         
         
         
17.40 - 18.25   A1.1 (1./2. razred)     
18.30 - 19.45   A1.2 (3./4. razred)    
19.50 - 21.20   A1.1 (odrasli)    
20.00 - 21.30 B1.3 (odrasli)      

 

TERMIN SRIJEDA
engleski njemački talijanski  
         
         
         
         
         
16.30 - 18.05 B1.1 (odrasli)       
18.15 - 19.30 A2 (5. razred)      
19.35 - 20.50   A1.3 (6. razred)     
19.45 - 21.05     A1.2 (6., 7., 8. raz)   

 

TERMIN ČETVRTAK
engleski njemački talijanski  
         
         
         
         
17.00 - 18.30     A2.2 (đaci)  
18.45 - 19.45 B1.3 (odrasli)       
19.50 - 21.20 A2 (7. razred)  A1.1 (odrasli)     
         
         

 

TERMIN PETAK
engleski  njemački talijanski  
8.00 - 9.30     A1 IND nastava  
9.40 - 10.25  IND. nastava      
         
         
         
         
18.15 - 19.30 A1.1 (1. razred)      
19.35 - 20.50 A2.3 (6. razred)      
         

 

TERMIN SUBOTA
engleski njemački  talijanski  
         
9.00 - 10.35 B1 (1. srednje)      
10.40 - 12.15 B2 (3. srednje)