Sei buoni motivi per scegliere SPES

1

Le migliori traduzioni scritte e orali in tempi brevi e in oltre 40 lingue

Siamo in grado di offrire ogni genere di traduzione scritta, anche autenticata o asseverata da un traduttore giudiziario, e i servizi d’interpretariato in più di 40 lingue. Una volta ricevuto il testo da tradurre (che ci avrete consegnato o personalmente, o via e-mail), ve lo restituiremo tradotto nel più breve tempo possibile e nella forma e secondo le modalità concordate: via e-mail o con una consegna tramite corriere.

2

Da noi “traduzione” fa rima con “tradizione”

La nostra unica missione, da 20 anni a questa parte, è stata sempre quella di garantire ai nostri clienti traduzioni di qualità. Inoltre ci distinguiamo dagli altri anche perché, in tempi di mercato globale, ci siamo specializzati nella traduzione di testi di carattere economico-commerciale.

3

Traduttori di grande esperienza e professionalità

Affidiamo i vostri testi a eccellenti professionisti della traduzione, tutti con formazione accademica. Oltre ad essere stato selezionato attraverso i nostri test, ciascun candidato deve avere almeno tre anni di esperienza professionale nel campo della traduzione e grande familiarità con la specifica terminologia del proprio settore di specializzazione. E, cosa non meno importante, i vostri testi saranno affidati soltanto a traduttori con i quali è stato sottoscritto un contratto che li vincola alla tutela della riservatezza dei dati sensibili dei nostri clienti.

4

Occhio agli sconti sui corsi di lingue

L’idea è quella di consentire a chiunque di imparare una lingua straniera attraverso vari tipi di corso (di gruppo, individuale, intensivo, per aziende, di preparazione in vista della maturità, di preparazione per il conseguimento di diplomi internazionali…). Gli iscritti ai nostri corsi beneficeranno di uno sconto del 5% per ogni semestre, di uno sconto speciale del 20% se ad iscriversi sarà un loro familiare e di un ulteriore sconto del 20% per ogni altra lingua studiata presso il Centro linguistico Spes.

5

Corsi individuali per massimo 3 iscritti

Ai nostri corsisti diamo la possibilità di condividere il costo del corso individuale con altri due o tre iscritti. Oltre ai corsi di lingue individuali, a beneficio degli studenti di ogni ordine e grado organizziamo anche programmi di “ripetizione” per diverse materie scolastiche, come la biologia, la chimica, la fisica, la matematica ecc.

6

Il prezzo dei corsi standard è uguale per tutte le lingue

Da noi potrete studiare, allo stesso prezzo del corso d’inglese, ad esempio il norvegese.

SPES NOVITÀ

Krenuli rani upisi na tečajeve u Jezičnom centru Spes

U Hrvatskoj se više nego ikada uče strani jezici, što je svakako dobra vijest budući da nedavne studije pokazuju kako poznavanje drugih jezika jamči veće plaće, a ima i pozitivne efekte na mozak i kognitivne sposobnosti.

Kako do popusta i besplatnih priručnika

U Spes jezičnom centru ljetni semestar polako odmiče, a za sve koji misle unaprijed pripremili smo posebnu ponudu - već sad se možete upisati na tečaj stranog jezika u zimskom semestru 2016./2017.

Uplatite li prvu ratu tijekom svibnja dobivate gratis priručnike, a osim toga:

Polaznici koji su pohađali tečaj u Jezičnom centru Spes ostvaruju  popust od 5% za svaki semestar (primjerice polaznici koji su pohađali tečaj dva semestra ostvaruju popust od 10%, polaznici koji su polazili tečaj 3 semestra ostvaruju 15% popusta itd.).
Popust od 20% za drugog člana iste obitelji.
Popust od 20% na svaki drugi upisani jezik.
Popust od 5% na uplatu cjelokupnoga iznosa u gotovini ili virmanom.
Popusti se mogu zbrajati po raznim osnovama, ali najviše do 20%.

Nastava će se odvijati na tri lokacije: Središće, Špansko i Sveta Nedjelja, a počinjemo 19. rujna 2016. godine.
Potražite nas u zagrebačkom Središću na adresi Ivana Šibla 17, od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati i na našim Facebook stranicama.

Spes jezični centar
Tel: 00 385 (0)1 6520 900
Faks: 00 385 (0)1 6590 270
Mob: 00 385 (0)99 4654 466

Mon, 01.01.0001 Opširnije ...

Tečajevi engleskog jezika za medicinsko osoblje, turističke djelatnike i taksiste

Pred Hrvatskom i njenim glavnim gradom vrlo je dobra turistička sezona, procjene su turističkih stručnjaka, a kako bi se na vrijeme pripremili u Spesu smo organizirali posebe tečajeve engleskog jezika za medicinsko osoblje, turističke djelatnike i taksiste. Upisi traju do 18. ožujka, a tečajevi počinju 21. ožujka.

SPECIJALIZIRANI TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA ZA MEDICINSKO OSOBLJE/NJEGOVATELJE (A1, A2 I B1)

Ovaj tečaj sastoji se od 30 nastavnih sati redovne nastave + 10 sati vježbi po stupnju, a održava se ponedjeljkom i srijedom 8.00-9.30 sati ili u večernjem terminu ponedjeljakom i srijedom od 20.10-21.50 sati u Jezičnom centar Spes – Središće.
Tečaj od 2x2 školska sata tjedno u trajanju od 2 mjeseca košta 1.500,00 kn (uključen PDV) po polazniku, a grupe su do 15 polaznika. 
Na tečaju se obrađuju specifične teme kao što su odjeli u bolnicama, osoblje, dijelovi tijela i organi, bolovi, lijekovi, prehrana, higijena, rad sa pacijentom, pojedine bolesti, kirurgija, pedijatrija, ginekologija, psihijatrija…

SPECIJALIZIRANI TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA ZA TURISTIČKE DJELATNIKE (A1, A2 I B1)

Tečaj se sastoji od 30 nastavnih sati redovne nastave + 10 sati vježbi po stupnju, a održava se ponedjeljkom i srijedom od 9.45-11.15 sati ili u večernjem terminu ponedjeljkom i srijedom od 17.00-18.30  sati u Jezičnom centar Spes – Središće.
Tečaj od 2x2 školska sata tjedno u trajanju od 2 mjeseca košta 1.500,00 kn (uključen PDV) po polazniku, a grupe su do 15 polaznika. 
Na tečaju se obrađuju specifične teme kao što su telefonski razgovori, restorani, putovanja različitim prijevoznim sredstvima, rentanje, novac i mjenjačnice, kulturološke razlike, davanje uputa, otkazivanje rezervacija, pregovaranje cijena, problemi na putovanjima, komunikacija mailom, problemi s klijentima, znamenitosti...

SPECIJALIZIRANI TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA  ZA TAKSISTE (A1,A2,B1)

Tečaj se sastoji od 30 nastavnih sati redovne nastave + 10 sati vježbi po stupnju, a održava se ponedjeljkom i srijedom od 9.45-11.15 sati ili u večernjem terminu ponedjeljkom i srijedom od 18.40-20.10  sati  u Jezičnom centar Spes – Središće.
Tečaj od 2x2 školska sata tjedno u trajanju od 2 mjeseca košta 1.500,00 kn (uključen PDV) po polazniku, a grupe su do 15 polaznika. 
Na tečaju se obrađuju specifične teme što su dijelovi automobila, česte destinacije, primanje uputa od putnika, uobičajeni razgovori putnika i vozača, rješavanje problema s autom, čitanje mape, na aerodromu, prometna pravila, nesreće, putnici s posebnim potrebama, auto osiguranje, rješavanje nesporazuma, prtljaga itd.

Tečajevi uključuju savladavanje svih komponenti jezika na određenom stupnju: slušanje, čitanje, usmeno i pismeno izražavanje uz usvajanje vokabulara te vježbe konverzacije.
Na nastavi koristimo originalne nastavne materijale i udžbenike stranih izdavača predviđene za specijalizirane tečajeve na određenom stupnju.
Predviđeni fond sati omogućava polazniku poboljšanje konverzacije na engleskom jeziku u njegovom radnom okruženju.

Detalje o specijaliziranim tečajevima doznajte na: 
Tel: 00 385 /0/1 6520 900
Mob: 00 385 (0)99 4654 466
E-mail: jezicni.centar@spes.hr   
I na našoj Facebook stranici!

Mon, 01.01.0001 Opširnije ...

CHI SIAMO

Da noi “traduzione” fa rima con “tradizione”

Siamo in grado di offrire ogni genere di traduzione scritta, anche autenticata o asseverata da un traduttore giudiziario, e i servizi d’interpretariato in più di 40 lingue.

Leggi

TRADUZIONI

Traduttori di grande esperienza e professionalità

La nostra unica missione, da 20 anni a questa parte, è stata sempre quella di garantire ai nostri clienti traduzioni di qualità. Inoltre ci distinguiamo dagli altri anche perché, in tempi di mercato globale, ci siamo specializzati nella traduzione di testi di carattere economico-commerciale.

Leggi

Motivi per scegliere SPES

Le migliori traduzioni scritte in tempi brevi

Una volta ricevuto il testo da tradurre (che ci avrete consegnato o personalmente, o via e-mail), ve lo restituiremo tradotto nel più breve tempo possibile e nella forma e secondo le modalità concordate: via e-mail o con una consegna tramite corriere.

Leggi

DATI DI CONTATTO

Contattaci con fiducia

SPES d.o.o. – centro di insegnamento e traduzione - Contattaci con fiducia: siamo a tua completa disposizione.

Leggi