Učenje engleskog jezika

Tečaj engleskog jezika u Jezičnom centru SPES

Na učenje stranih jezika potiče nas ne samo ljubav prema nekom jeziku, zanimanje za kulturu ili književnost te zemlje ili želja za komunikacijom s njezinim stanovnicima na putovanjima već i potreba koju nam nameće posao i karijera. Tako je i Vas nešto od toga potaklo da posjetite naše stranice.

Naša škola stranih jezika (Jezični centar SPES) nudi mogućnost učenja nekog između 40 stranih jezika uz osobni odabir, učiti individualno ili u grupi.

S obzirom da se upravo poslovni ljudi često nalaze u prilikama gdje moraju upotrijebiti svoje znanje određenog stranog jezika njima upravo odgovara individualna nastava, a oni polaznici koji vole timski rad, odlučuju se za grupne tečajeve stranih jezika. Kod individualne nastave termine, dinamiku i intenzitet rada dogovarate sa predavačem dok je kod grupnih tečajeva to već unaprijed određeno. Osim toga, kod individualne nastave možete birati hoćete li na sat poduke doći na neku od adresa gdje SPES organizira nastavu, ili predavač stiže izravno k Vama kući, odnosno Vi možete otići predavaču, a možete i odlučiti želite li angažirati studenta ili profesora.

Standardni grupni tečajevi stranih jezika mogu ići dinamikom 2x2, 1x2 ili po dogovoru s grupom, u jutarnjim, poslijepodnevnim i večernjim satima, ovisno o tome kako većini odgovara. Grupe imaju od 7 do 15 polaznika a broj sati je od 50-70 školskih sati, ovisno o tome koliko ima polaznika u grupi. Tečajevi stranih jezika uključuju savladavanje svih komponenti stranih jezika na određenom stupnju: slušanje, čitanje, usmeno i pismeno izražavanje uz usvajanje gramatike i vokabulara te vježbe konverzacije.

Učenje engleskog jezika je ostvarivo u našem jezičnom centru pa nas za sve konkretnije informacije slobodno kontaktirajte.

Jezični centar SPES je škola stranih jezika koja nudi mogućnost učenja više od  40 stranih jezika!

 

Osim škole stranih jezika, tvrtka Spes nudi usluge pisanoga i usmenoga prevođenja na preko 40 jezika. U nastavku donosimo sve vrste prijevoda koje imamo u ponudi:

PRIJEVODI :


PISANI PRIJEVODI

PRIJEVOD – prenošenje informacija/značenja s polaznoga jezika na ciljni jezik u pisanome obliku, u skladu s jezičnim pravilima ciljnoga jezika i primljenim uputama; prijevod dokumentacije i materijala iz različitih grana gospodarstva

OVJERENI PRIJEVOD – prijevod osobnih dokumenata, pravne, tehničke i druge dokumentacije za koju je potrebna pravna valjanost i istovjetnost originalu koju potvrđuje sudski tumač za ciljni jezik

PRIJEVOD AUDIO/VIDEO ZAPISA – prijevod audio/video zapisa s polaznoga na ciljni jezik u pisanome obliku

LEKTURA (JEZIČNA REDAKTURA) – jezična provjera izvornika i/ili prijevoda, usporedba izvornoga i ciljnoga teksta s obzirom na terminološku dosljednost, jezična pravila i stil; za tekstove namijenjene za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo lekturu

KOREKTURA – provjera otisaka sloga prije objavljivanja i ispravak slučajnih tipografskih, interpunkcijskih, pravopisnih i drugih pogrešaka nastalih uslijed prebacivanja lektoriranoga teksta u format prikladan za tisak; za tekstove namijenjene za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo nakon lekture napraviti i korekturu

 

USMENI PRIJEVODI

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE – prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi poslovnih sastanaka, pregovora, prijevodi u sudskim i pravnim postupcima, prijevodi konferencija za novinare itd.

SIMULTANO PREVOĐENJE – prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi međunarodnih konferencija, simpozija, sajmova, seminara, konferencija za novinare, sastanaka itd. uz uporabu tehničkoga sustava za simultano prevođenje.

TEHNIČKA PODRŠKA – konferencijski sustavi i sustavi za simultano prevođenje prilikom održavanja konferencija, sastanaka itd.