ALBANIAN - Croatian language integration course for foreigners

Nënvizohet rëndësia e mësimit të gjuhës kroate sepse është kyç për kryerjen cilësore të punës!


NËSE JENI SHTETAS I HUAJ I NJË VENDI TË TRETË, KURSI I GJUHËS KROATE ËSHTË FALAS PËR JU!

Ju lutemi dorëzoni këtë fletëpunim punëdhënësit tuaj!

Kursi integrues i gjuhës kroate për të huajt - me bashkëfinancim nga zyra kroate e punësimit deri në 70%.

Sektorët e përfshirë: shërbimet ushqimore, ndërtimi, industria ushqimore dhe e përpunimit.

Jemi në dispozicion dhe do të jemi partneri juaj dhe udhëzues në këtë projekt! Na kontaktoni lirshëm!

 

Kontakt:

SPES qendra për mësim dhe përkthime d.o.o.
Rruga Garićgradska 11, Zagreb
tel.: +385 (0)1 652 09 00
cel.: +385 (0)99 4654 466
email: jezicni.centar@spes.hr
www.spes.hr