RASPORED NASTAVE

ENGLESKI JEZIK:

Engleski A2.1 – utorkom i četvrtkom – 18.10-19.10 sati.
Engleski B1.1 – ponedjeljkom i srijedom- 16.30 sati-17.30 sati.
Engleski B1.3 – utorkom i četvrtkom - 19.30 sati-20.30 sati.
Engleski B1+/B2.1 – ponedjeljkom i srijedom – 17.50-19.20 sati.
Engleski C1 srednjoškolci - ponedjeljkom – 20.30-22.00 sati.
Engleski đaci 6. razred – srijedom – 19.45-20.45 sati.

 

NJEMAČKI JEZIK:

Njemački A1.1 – ponedjeljkom – 18.00 - 19.30 sati.
Njemački A1.1 – srijedom – 10.00 - 11.30 sati.
Njemački A1.2 – ponedjeljkom i srijedom – 19.45 - 21.15 sati.
Njemački A2.1 – ponedjeljkom i srijedom – 8.00 - 8.45 sati.
Njemački A2.1 – utorkom i četvrtkom – 18.30 - 19.15 sati.
Njemački B1.1 – ponedjeljkom i srijedom – 09.00 - 09.45 sati.
Njemački B1.1 – utorkom i četvrtkom – 19.30 – 20.15 sati.

  

ŠPANJOLSKI JEZIK

Španjolski A1.1 – ponedjeljkom – 18.30-20.00 sati.

 

KONTAKT:

Garićgradska 11, 10 000 Zagreb, HR
Tel:  + 385 (0)1 6520 900
Mob: + 385 (0)99 4654 466
E-adresa: jezicni.centar@spes.hr